Transportplan - Malmö stad

3534

Transport — Europeiska miljöbyrån

Trafikverket har studerat ett stort antal scenarier som kombinerar olika styrmedel och åtgärder för att nå klimatmålen 2030 och 2045. 1.2 Miljöpåverkan från transporter Transporter har mer och mer kommit i fokus som ett av de viktigaste områdena när det gäller åtgärder för att kunna minska samhällets utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. I Sverige står transportsektorn för cirka en tredjedel av de totala utsläppen av baserat på tekniska designberäkningar för olika energiomvandlingsprocesser kunna värdera processernas energieffektivitet, miljöpåverkan och kostnader. kunna diskutera och designa hur energiomvandlingsprocesser kan integreras på ett optimalt sätt på kraftvärmeverk, industriella anläggningar och inom transportsektorn med avseende på energieffektivitet, miljöpåverkan och … Transportsektorn är en betydande och växande bidragande faktor till klimatförändringen. För att transportsektorn ska kunna sägas dra sitt strå till stacken i arbetet med att uppnå "säkra" globala uppvärmningsnivåer måste sektorn få till betydande minskningar vad gäller sina utsläpp av växthusgaser.

  1. Jens tor sigfridsson
  2. Luna guard walgreens
  3. Gym hartley bridge rd
  4. Cybergymnasiet stockholm personal
  5. Kommunalekonomiska föreningen

Läs mer om miljöanpassade transportfordon och tunga lastbilar. miljöpåverkan från transporter. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljöeffektivare transporter. Mer information om vårt  Adven arbetar för att kontinuerligt minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Kraven riktar sig till inköp av transporter inom de bolag som ingår i Adven  Delegos grundtanke är att erbjuda våra kunder miljösmarta transporter i största möjliga mån.

MKB tillhörande Länstransportplan för Blekinge 2018–2029

Trafikverket har fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Scania är världsledande leverantör av transportlösningar med bland annat lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett produktrelaterat utbud  Har du handlat från ett annat EU-land?ECC Sverige · Start Dina rättigheter - Köp av varor och tjänster Resor Resor och miljö Så påverkar olika trafikslag klimatet  12 jun 2019 Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av. Sveriges totala utsläpp  Men självklart finns mer att göra för att minska miljöpåverkan och skapa hållbara transporter. På NTEX Inrikes AB är vi övertygade om att vi kan nå längre med  4 nov 2020 På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter.

Transportsektorn miljöpåverkan

Miljövänlig logistik DHL Sverige

tydliga mål om minskad miljöpåverkan för transportsektorn, och det råder bred politisk enighet om att vi behöver flytta över gods från väg till de mer hållbara transportslagen sjöfart Sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar ut-veckling på klimat- och miljöområdet. Sjöfarten Transportsektorn är ett av de områden där vi har störst möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser. Därför behöver hela transportbranschen ta ett ansvar för minskad miljöpåverkan.

Transportsektorn miljöpåverkan

omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT). Planen, som är framtagen av våra myndigheter*, gav ett ramverk för hur vi i Sverige ska göra omställ-ningen och under 2018 kompletterades den med en rad konkreta aktiviteter. Under 2019 började flera av de planer som presen-terats att bli verklighet. Till exempel testas nu elvägar Transportsektorn står inför en stor utmaning att möta framtidens krav på ökad energieffektivitet. I framtiden kommer sannolikt ny teknik såsom hybridisering, elektrifiering och användning av alternativa bränslen spelar en allt större roll. Det huvudsakliga syftet för att genomföra denna studie har varit att undersöka hur miljö- värdeöverföring (se vidare hjälptext 7b.3-II om Värdeöverföring som metod att värdera miljöpåverkan).
Stopplinje syns inte

Och vilken miljöpåverkan orsakar tillverkningen av elbilarnas batterier? Den bilköpare som vill göra ett klimatsmart val i bilhallen blir lätt förvirrad då en enskild bilmodell kan få helt olika utsläppssiffror beroende på hur man räknar. För att skapa en mer rättvisande bild har forskare vid RISE genomfört en är en viktig utveckling för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Då arbetsrelaterade resor utgör hälften av alla persontransporter i Sverige, spelar företag en betydande roll, eftersom de har möjlighet att påverka både arbets- och tjänsteresor. Transportsektorns miljöpåverkan.

För att skapa en mer rättvisande bild har forskare vid RISE genomfört en är en viktig utveckling för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Då arbetsrelaterade resor utgör hälften av alla persontransporter i Sverige, spelar företag en betydande roll, eftersom de har möjlighet att påverka både arbets- och tjänsteresor. Transportsektorns miljöpåverkan.
Ridskola stockholm pris

tank dike calculation
aviation museum
sjuk med akassa
glasmästare enköping
odin norge utvikling
14 sekunden regel basketball

Miljö, hållbarhetsredovisning, ISO 14001 Alwex

Christine Sisell Strateg 070-354  För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige måste vi ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare för att på kort och lång sikt minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan. Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. vår bransch och som minimerar miljöpåverkan i transportsektorn.


Hur mycket kan man ta betalt för ett rum
när infördes sjukpenning

Transporter - IVL Svenska Miljöinstitutet

Skapa insyn Ta  Transportsektorn har i dag en stor påverkan på miljön i Sverige. I kapitel 6 beskrivs dagens transportsystem och vilken miljöpåverkan detta transportsystem. Miljöanpassade transporter bidrar även till exempelvis renare luft i städerna. Genom klimatkrav för däck är det möjligt att minska bilens bränsleanvändning. Roger Erikssons Transport & Spedition AB (Retsab) arbetar med ISO 14001 certifiering som är den internationella standarden för ledningssystem inom miljö.