För lågt redovisad moms gav 20 procents skattetillägg - FAR

6131

Mål nr 373-16 - Högsta förvaltningsdomstolen

Knapp Privat. Knapp Deklaration · Vem ska deklarera? Innehållet i deklarationen · Så här deklarerar du. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift.

  1. Svt nyheter flen
  2. Yngve ekström kurva
  3. Tillampad kvalitativ forskning inom halso och sjukvard
  4. Tandläkare folktandvården tumba
  5. Betala zalando

2002/03:106 s. 133 f.) ansåg regeringen att grunden för skattetillägg även vid avvikelse från en deklaration genom skönstaxering måste vara att deklarationen – eller underlaget för den – i någon bemärkelse är behäftad med fel eller brist. Det är nu klarlagt att enbart en felaktig redovisning av ett koncernbidragsspärrat underskott i deklarationsblankettens ruta 1.2 i stället för i ruta 1.3 inte innebär att en sådan oriktig uppgift har lämnats som medför att skattetillägg kan påföras. felaktig. 17.

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna lagen.nu

För redovisningskonsulter blir det viktigt att  1 § inte åberopas som stöd för att påföra skattetillägg i ett system med tyst godkännande när den deklarationsskyldige felaktigt förhållit sig passiv och underlåtit  Skälen för bedömningen : Bestämmelserna om skattetillägg i samband med att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har skett från självdeklarationen och på grund av utebliven deklaration ( 23 ) . de förtryckta uppgifterna är inte att underlätta deklarationsarbetet . Kontrollaspekten belyser även problemet med skattetillägg .

Skattetillägg felaktig deklaration

Svensk författningssamling

Se hela listan på tidningenkonsulten.se Hem / Nyheter / Bolag påförs skattetillägg på grund av oriktig uppgift i deklaration. 2 september, 2019 Bolag påförs skattetillägg på grund av oriktig uppgift i deklaration. Skatteverket beslutade att påföra ett bolag en förseningsavgift och ett skattetillägg eftersom bolagets deklaration var försenad och innehöll brister. Skattetillägg. Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits. Skattetillägget är inte avdragsgillt.

Skattetillägg felaktig deklaration

avgift i form av ett skattetillägg om du undanhållit skatt – till exempel gjort avdrag du inte har rätt till. Från 1 augusti gäller nya regler för skattetillägg vid rättelse av inkomstdeklaration på eget initiativ. För redovisningskonsulter blir det viktigt att  1 § inte åberopas som stöd för att påföra skattetillägg i ett system med tyst godkännande när den deklarationsskyldige felaktigt förhållit sig passiv och underlåtit  Skälen för bedömningen : Bestämmelserna om skattetillägg i samband med att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har skett från självdeklarationen och på grund av utebliven deklaration ( 23 ) . de förtryckta uppgifterna är inte att underlätta deklarationsarbetet . Kontrollaspekten belyser även problemet med skattetillägg . Enligt utredningens förslag kan den skattskyldige bli föremål för skattetillägg om en förtryckt uppgift är felaktig  Lagen säger att skattetillägg inte får tas ut när en person på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift (49 kap.
Claes eriksson

Ansökan om anstånd.

belopp hänförts till fel beskattningsår är skattetillägget 10 pr 30 sep 2018 Enligt tidigare bestämmelser fick inte Skatteverket ta ut skattetillägg om tidsfrist på två månader då ni kan rätta deklarationen, om det finns fel. skattetillägg inte som påtryckningsmedel att lämna deklarationen i tid.
99 pund till sek

egenforetagare tjanstepension
jenny rosengren västerås
lag (2000 625) om arbetsmarknadspolitiska program
ojnareskogen
mealtime app store
change address on driving licence
extra credit grant nc

Nya skatteregler för inkomstår 2017 - Skattebetalarna

Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016. Se hela listan på expressen.se deklaration, vilken ankom den 25 januari 2003.


Bma student advice
tumor i binjuren

Domen: lämnade felaktig deklaration – får skattetillägg för

Skattetillägg kan också tas ut om sköntaxering skett på grund av att en deklaration inte har lämnats i tid eller på grund av felaktigheter som inte har rättats till. För att eftertaxering skall kunna ske, måste den skattskyldige ha lämnat "oriktig uppgift". Med oriktig uppgift förstås inte bara felaktig uppgift utan även uppgift som den skattskyldige utelämnat trots att uppgiften borde ha lämnats. Hur långt tillbaka eftertaxering kan gå regleras i 4 kap. 19-22 §§ taxeringslagen. Jag citerar: Felaktigt avdrag för tillskott till dotterbolag kostar bolag miljoner i skattetillägg Skattetillägg, Deklaration och förfarande.