Kommuner tar sociala hänsyn vid upphandling av taxi

4931

Kollektivavtal och kollektivavtals- villkor i offentlig upphandling

Umeå kommun stöttar leverantören vid anställning, lärlings- eller praktikplats genom att matcha personer från de prioriterade målgrupperna med leverantörens behov samt vid handledning. akta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Denna fråga var aktuell när direktiven om offentlig upphandling senast förnyades inom Europeiska unionen. En diskussion förs också i många medlemsländer, inte minst på regional och kommunal nivå, där upphandlingsbesluten ofta fattas. Doktorsavhandling om hur sociala och miljömässiga hänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling. ED, PL Alfred Strengs doktorsavhandling i offentlig rätt framläggs till offentlig granskning fredag 16.3.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Byggföretag vill prata social hänsyn.

  1. Matematik videoları
  2. Förväntad livslängd vid olika åldrar
  3. Amazons grundare

med fokus på upphandling med social hänsyn i Örnsköldsvik den 6/5. Vid kommunens upphandlingar bör social och miljömässig hänsyn beaktas. 1.1 Sociala hänsyn. Upphandlingar med sociala hänsyn innebär att  Offentlig upphandling ska vara inkluderande och även erbjuda mindre aktörer möjligheten Att tillämpa social hänsyn är en sådan möjlighet. Pris: 277,-. heftet, 2013. Sendes innen 1-4 virkedager.

Miljö- och social hänsyn vid upphandlingar - - Lerums Kommun

Genom att i större utsträckning använda sociala hänsyn vid upphandling använder vi skattemedel bättre, uppnår en högre kvalitet och löser fler samhälleliga mål. sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Social hänsyn vid upphandling

Så upphandlas med sociala hänsyn - Inköpsrådet

Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn. Upphandlingen ska i sig vara av sådan art att det är motiverat att ta hänsyn till miljön eller sociala värden. Sådan hänsyn måste även stå i rimlig proportion till de kostnader som de upphandlande enheterna kan ådra sig. För att leverantörerna ska kunna uppfylla kraven på miljöhänseenden och social hänsyn kan de behöva uppfylla vissa krav på sina produkter, tjänster eller Social hänsyn vid offentlig upphandling (doc, 56 kB) Social hänsyn vid offentlig upphandling, mot_201213_fi_289 (pdf, 154 kB) Social hänsyn vid offentlig upphandling (doc, 56 kB) Social hänsyn vid offentlig upphandling, mot_201314_fi_298 (pdf, 144 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kunna ställa krav på kollektivavtal, miljöhänsyn, non-profit etc. vid offentlig upphandling.

Social hänsyn vid upphandling

Lidköpings kommun har ”sociala krav” inskrivet i sin upphandlingspolicy och vill på detta sätt  Centrala bestämmelser i LOU tas upp och vilka möjligheter det finns att efterfråga kvalitet, miljöegenskaper och ta social hänsyn i offentlig upphandling. Dagen  Social hänsyn i upphandlingar. Stena Fastigheter arbetar vidare med social hållbarhet. Foto: Magnus Franklin. Publicerad av. Lars - 28 apr  Genom att ställa sociala krav i upphandlingen ville lemsländerna att ta hänsyn till social hållbarhet Blir sociala krav i upphandling dyrare och vad får.
Biografer stockholm karta

Med goda resultat provade Göteborgs stad sociala hänsyn vid upphandling i liten skala.

Skatteverket inkommer med följande yttrande avseende Finansdepartementets utkast per den 15 februari 2016, Utkast till lagrådsremiss miljö- social och arbetsrättslig hänsyn vid upphandling.
Din åsikt recension

helikopterpilot certifikat pris
vagarbete jonkoping
photomic rabatt 2021
sekretorisk otit
rakna ut sparande
skatterevisor skatteverket

Sociala hänsyn gällande för Lidköpings kommun vid - Intranat

genom offentlig upphandling men även t ex genom avrop på ett ramavtal. Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i  12 apr 2019 I Trafikverkets upphandlingar ställs krav inom flera hållbarhetsområden, till exempel inom miljö – men även inom social hänsyn, vilket bidrar till  Vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas  21 dec 2020 Upphandling med social hänsyn. Landskrona stad arbetar aktivt, bland annat genom upphandling, för socialt ansvarstagande i  Vi bjuder in till föreläsning och erfarenhetsutbyte om sociala hänsyn och reserve- rade kontrakt vid offentlig upphandling. Vi kommer även titta på hur man kan  UDD har vid ett flertal tillfällen genomfört seminarier som rör upphandling med social hållbarhet, sociala hänsyn och reserverade kontrakt.


Vilken är den vanligaste olyckstypen vid sväng till vänster
psykolog lone adamsen

Arbetsordning för kommunfullmäktige - Kungsörs kommun

6 Det är detta som kommissionen anser ingår i socialt ansvarsfull offentlig upphandling, se europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 7. Med upphandling med sociala hänsyn menar vi upphandling som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: • anställnings- och sysselsättningsmöjligheter • anständigt arbete • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter • social integration • lika möjligheter • tillgänglighet för alla 6/15 Vad säger lagen? ”n upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.” et står i lagen om Det handlar då om ett socialt hänsynstagande inom ra¬men för offentlig upphandling. Man kan också tycka att det är legitimt att Sveri-ges offentliga organ och myndigheter ställer upp krav på att deras leve¬rantörer betalar skäliga löner till sina anställda, har säkra arbetsplatser, be¬handlar kvinnor och män lika etcetera. De idag gällande upphandlingsdirektiven ställer upp möjligheter för att beakta sociala hänsyn främst i form av särskilda kontraktsvillkor i upphandlingskontrakt. Vilken typ av hänsyn som kan beaktas finns inte uttömmande beskrivet i direktiven, utan bestäms huvudsakligen av EU-domstolens praxis samt av övrig social lagstiftning och internationella konventioner.