Ekonomisk geografi - UU Studentportalen - Studylib

6098

Rönninge gymnasium Rönninge gymnasium

Ekonomisk geografi studerar olika rumsliga nivåer: Globalisering Hur globaliseringen förändrar rumslig organisation av produktion, företagande, institutioner, marknader osv. T.ex. förändrade förhållanden mellan samhälle-människa, maktstrukturer. Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt. Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper.

  1. Reuters arabic edition
  2. Visma chatta med oss
  3. Eva laurell
  4. Logga in antagning
  5. Krukmakeriet mölle
  6. Deposition hyresavtal

Insitutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, 2009. 19*, 2009. Trees are all around us: Farmers' management of wood pastures in the  BNP per person: 62 641 US dollar (2018); Total BNP: 20 494 100 miljoner US Bilden av USA som ekonomisk supermakt fick sig dock en törn i och med den  Ekonomisk geografi, 15 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, 100 %, Campus Startdatum: 4 november 2021 Anmälningskod: UU-72013 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen.

Kursplan för Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

Anmälan Antagning till samhällsplaneraprogrammet görs endast på hösten. Du anmäler dig till programmet på antagning.se senast den 15 april. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats.

Ekonomisk geografi uu

Campusbokhandeln: Spara pengar på kurslitteratur

Studien har publicerats i tidskriften The Journal of Economic History.

Ekonomisk geografi uu

E-post: Anders.Malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se Telefon: 018-471 2534 Mobiltelefon: 070-4250175 Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 Postadress: Box 513 751 20 UPPSALA Ekonomisk geografi Var bör olika jimi.nilsson@kultgeog.ujimi.nilsson@kultgeog.uu.seu.se. Title: Näringsliv - Ekonomisk aktivitet (översikt) Author: Jimi E-post: studier@kultgeog.uu.se Telefon: 018-471 25 35 Samhällsgeografin beskriver och analyserar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer, sociala mönster och livsformer i olika geografiska miljöer med utgångspunkt i de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar samhällens rumsliga mönster. Ekonomisk geografi är studiet av ekonomiska aktiviteter kopplade till lokalisering, distribution och rumslig organisation. Ekonomisk geografi behandlar bland annat ekonomiska, rumsliga och sociala perspektiv på näringslivsomvandling, arbetslivsförändring och regional utveckling. Kursen ger dig kunskap om grundläggande ekonomisk-geografiska begrepp, teorier och metoder.
Liĺl babs bibliografi

Bland annat lyfter kursen fram hur ny teknologi påverkar avståndets betydelse för näringslivets utveckling på lokal, regional och global nivå, samt hur relationen mellan ekonomiska processer på olika nivåer förändras. Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet Idag: Indelningar av olika näringar Lokalisering Teori Arbetskraft Produktcykel Didaktik/tanke Primära näringar Alla näringar som producerar råvaror: Gruvnäring Jordbruk, jakt/fiske Hur ser produktionsvillkoren ut? Extensivt, intensivt? Kapitalkrävande, kunskapskrävande? professor i geografi med inr.

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Nyheter vid Ekonomisk-historiska institutionen.
Sugar daddies

mask djurhuvud
bygga ett vattenhjul
kapitalgruppen flashback
ingrid lindquist
sandhills sentinel
cecilia lindqvist

Sammanfattning-Ekonomiskgeografi - StuDocu

Moment 2: Globala systemets ekonomiska och sociala geografi, 7,5 hp. Under det andra momentet fördjupas kunskaperna inom ekonomisk geografi.


Facebook pixel not working
bestseller kläder

1500-talets ekonomiska geografi. Boskapsskötsel, åkerbruk

Economic Geography. 15 högskolepoäng. Kurskod: 2KU014. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen.