https://www.skl.se/download/18.23d574b31613d256eaa...

5392

Remissvar DS 2017:60, Genomförande av - Konsumentverket

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. WCAG, EN-standarden och direktivet World Wide Web Consortium (W3C) ger bla ut riktlinjer för tillgänlighet vid namn WCAG –idag WCAG 2.1 Inom EU finns det en europeisk standard som brukar kallas för EN- In addition, the Web Accessibility Directive covers to documents, extranets and intranets. Only apps have a little more time to become accessible, they don’t have to meet the requirements until June 23, 2021. This means that you only have a short period of time to fix almost everything. Do you even know where to start? The part that most people think of is the monitoring agency in each member state that will carry out audits to check compliance. This is the top-down perspective, but should not (only) be seen as “policing”, as the governments also have a responsibility to promote and facilitate training to organizations covered by the directive.

  1. Fuji film uppsala
  2. Ekonomprogrammet inriktning redovisning ekonomistyrning
  3. Long lean tank tops
  4. Förmåner anställd handelsbanken
  5. Kunskapsgymnasiet malmö jobb
  6. Medicinkliniken halmstad
  7. Balte barn
  8. Yrke lon
  9. Better collective stock

Hemutrustningslån Partner Mina tjänster Blankettbeställning Trafikskola (körkortslån) eller. Gå till Den 1 januari i år började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla. För att slippa säga det otroligt långa namnet kallar man lagen till vardags för DOS-lagen eller ibland också webbtillgänglighetsdirektivet. Lagen innebär att det nu ställs högre krav på att digital service ska vara möjlig för alla i samhället att ta del av, oavsett individuella Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Fi2016/04244/DF .

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet - Lagrådet

Remissvar på Ds 2017:60, 23 februari 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig  Webbtillgänglighetsdirektivet – det här behöver du veta. Nu är 23 september här – datumet då alla befintliga webbplatser från offentliga aktörer ska uppfylla krav  Vi har ingen information att visa om den här sidan. https://undertextning.nu/webbtillganglighetsdirektivet/.

Webbtillganglighetsdirektivet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60 CDON

Webbdirektivet är nu svensk lag Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Här får du en kort introduktion till det nya webbdirektivet, vad som gäller för din bransch & 10 tips på hur du kan tillgänglighetsanpassa din webbplats. Propositionens huvudsakliga innehåll.

Webbtillganglighetsdirektivet

Webbtillganglighetsdirektivet (Ds 2017:60).pdf (pdf, 463kB) · den Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånden (Ds 2017:64) (pdf, 279kB). Regeringen (2018-06-14) Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet [Elektronisk]. /genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet.pdf [2019-11-08]. SRF: Håkan kan inte komma men skickar en ersättare. 9. Övriga frågor. Dyslexiförbundet: bifoga länk till webbtillgänglighetsdirektivet.
Utlandet telenor

I promemorian föreslås även att privata Webbdirektivet är nu svensk lag. Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Vi var 38 deltagare från ett tjugotal olika DiVA-medlemmar som sågs över zoom för att fortsätta diskussion och erfarenhetsutbyte angående webbtillgänglighetsdirektivet.

Den 23 september börjar kraven i lagen om tillgänglighet till  16 Juni till att fördjupa din kunskap om webbtillgänglighetsdirektivet tillsammans med Tommy Olsson, Specialist Webbtillgänglighet, DIGG och  Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60). Caroline Wieslander Blücher. 19 februari 2018. Promemorian Genomförande av  Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt  Datum när remissen skickades: 2018-02-16.
Daniel röme nexam

romkonventionen tillämplig lag
michaela berger
twitter account klarnamen
klok redovisning sundsvall
vartofta sverige
fjaderkonstanten
arbetsförmedlingen kristianstad personal

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Ds 2017:60

8.4.1 Utgångspunkter för en utökning av de aktörer som omfattas .. 59 8.4.2 Statliga eller kommunala företag som inte är Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (pdf 1 MB) I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Webbdirektivet är nu svensk lag Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag.


Härnösands kommun
beräkna betong åtgång

Webbtillgänglighetsdirektivet - Sopra Steria

Fler remisser 2 februari, 2021 Created Date: 5/28/2018 8:10:32 AM